Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2022

DjBV årsstämma 2022 – kallelse utskick

DjBV årsstämma 2022 – dagordning

DjBV Verksamhetsberättelse 2021 – påskriven

DjBV bokslut 2021 – påskrivet

DjBV revisonsberättelse 2022 – påskriven

Valberedningens förslag inför Djursholmsbibliotekets Vänners Årsmöte 2022

 

Verksamhetsberättelser

DjBV Verksamhetsberättelse 2021 – påskriven

DJHBV årsberättelse 2020

DJHBV årsberättelse 2020

DJHBV årsberättelse 2019

DJHBV verksamhetsberättelse 2018