Medlemsinformation

Medlemsavgift

Årsavgiften för medlemskap i vänföreningen är 200 kr per person. Årsavgiften in-betalas till plusgirokonto 488 44 16-1. Ange alltid förnamn, efternamn och e-postadress om du har en sådan. Det är inget krav att registrera en e-postadress men all föreningens kommunikation med medlemmarna sker via e-post.

Nya medlemmar

Föreningen välkomnar nya medlemmar! Du blir medlem genom att betala medlems­avgift enligt ovan. Ange alltid förnamn, efternamn och e-postadress. Dina uppgifter infogas i vårt medlemsregister.

Djursholmsbibliotekets Vänner har under årens lopp lagt ner stort arbete på att avvärja framstötar om att Djursholmsbiblioteket skall avvecklas eller krympas. Det är säkert många som inte har möjlighet att vara med på författaraftnar eller andra arrangemang men ändå genom medlemskap vill stödja värnandet av en kultur­institution.

Deltagande i kulturkvällar

Anmälan görs genom att svara på den inbjudan som alla medlemmar med registrerad epost-adress får cirka 10 dagar före varje träff. Du kan även anmäla dig direkt till kulturkvall@djhbv.se men då först när inbjudan har gått ut. Notera att antalet platser är begränsat och att man fått sin plats först då man fått bekräftelse på anmälan. Om deltagande på distans är möjligt den aktuella kvällen så finns det en sådan länk i in­bjudan. För icke-medlemmar är avgiften 110 kr per kulturkväll och plats bokas även där genom epost till kulturkvall@djhbv.se. Om man får förhinder är vi tacksamma om man meddelar detta, då vi ofta har fler intresserade än platser.

Vårt medlemsregister

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) behöver föreningen informera om sin hantering av medlemsuppgifter. Vi ber dem som inte längre önskar stå med i våra epostutskick höra av sig till oss så tas e-postadressen bort i vårt register.
I vårt medlemsregister hanterar vi namn samt eventuell e-postadress. Föreningens styrelse ansvarar för att hantera registret. Uppgifterna sparas så länge medlemskapet varar och därefter under högst ett år innan de sedan raderas. Vi lämnar inte ut medlemmars adresser eller mailadresser. Våra utskick via e-post görs med dolda adresser och alla utskick är kopplade till Djursholms bibliotek. 

All föreningens kommunikation med medlemmarna sker via e-post.