Styrelse Biblioteksvännerna

Ordförande
Charlotte von Axelson
cvonaxelson@gmail.com
Henrik Palmes Allé 16B
182 69 Djursholm
0708-97 09 24

Vice Ordförande
Skattmästare/Medlemsregister

Sverker Björling
sverker.bjorling@makarna.se 
Klingsta Gård 18
182 33 Danderyd

Hemsida/Teknik Författarkvällar
Fredrik Jancke
fredrik@jancke.se

Sekreterare
Maud Frisk
maudfrisk@telia.com
Forsetevägen 16
182 67 Djursholm
070-663 64 51

Utskick/Inbjudningar
Mikaela Ekman

Kvällsvärd/Affischer
Martina Grönwall

Kvällsvärd
Carl Telander

Revisorer

Revisor
Hans Vrethem
hvrethem@outlook.com
Auravägen 33
182 68 Djursholm 08-755 42 43
070-970 52 44

Revisorssuppleant
Christer Arvas
christer.arvas@gmail.com
Vendevägen 8
182 69 Djursholm
070-656 07 93

Valberedning

Valberedning Sammankallande
Anna Maria Undeman
annamaria@undeman.se
Ekebydalsvägen 8
182 65 Djursholm
08-753 09 06

Valberedning 
Ulf Aspenberg
ulf.aspenberg@home.se
Nornornas väg 8
182 63 Djursholm
08-753 11 99

Valberedning
Ulla Löwenhielm
ulla.lowenhielm@gmail.com
Belevägen 11
182 64 Djursholm
0707-430 888