Styrelse Biblioteksvännerna

Ordförande
Charlotte von Axelson
cvonaxelson@gmail.com
0708-97 09 24

Vice Ordförande
Skattmästare/Medlemsregister

Sverker Björling
sverker.bjorling@makarna.se 

Hemsida/Teknik Författarkvällar
Fredrik Jancke
fredrik@jancke.se

Sekreterare
Maud Frisk
maudfrisk@telia.com
070-663 64 51

Utskick/Inbjudningar
Mikaela Ekman

Kvällsvärd
Carl Telander

Revisorer

Revisor
Hans Vrethem
hvrethem@outlook.com
08-755 42 43
070-970 52 44

Revisorssuppleant
Christer Arvas
christer.arvas@gmail.com
070-656 07 93

Valberedning

Valberedning Sammankallande
Anna Maria Undeman
annamaria@undeman.se
08-753 09 06

Valberedning 
Ulf Aspenberg
ulf.aspenberg@home.se
08-753 11 99

Valberedning
Ulla Löwenhielm
ulla.lowenhielm@gmail.com
0707-430 888