Välkommen till Djursholmsbibliotekets Vänner

Djursholmsbibliotekets Vänner är en opolitisk ideell förening med ändamål att verka för Djursholmsbibliotekets bevarande och utveckling. Beslut om de offentliga biblioteken ingår i den kommunala kulturpolitiken. När det gäller framställningar i övergripande frågor samarbetar Danderydsbibliotekens vänföreningar, nämligen de i Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Ända sedan starten 1992 ordnar föreningen minst ett halvt dussin gånger per år litterära aftnar. Vid dessa berättar kända författare om sina aktuella verk. Andra arrangemang är översikter av säsongens bokutgivning och försäljning av skänkta böcker. Huvudparten av föreningens intäkter i form av medlemsavgifter, lotterier och bokförsäljning går till föredragsarvoden.