Kontaktinformation

För att bli medlem eller kontakta Djursholms Biblioteksvänner skicka epost till kulturkvall@djhbv.se.

Givetvis kan du också kontakta någon i styrelsen per epost eller mobil.

Charlotte von Axelson: cvonaxelson@gmail.com

Sverker Björling: sverker.bjorling@makarna.se

Maud Frisk: maudfrisk@telia.com

Mikaela Ekman: mikaela@oakmans.se

Martina Grönwall: martina.gronwall@gmail.com

Fredrik Jancke:  fredrik@jancke.se

Carl Telander:  carltelander@hotmail.com