Djursholmsbibliotekets vänner 25 år

Föreningen Djursholmsbibliotekets Vänners första kulturkväll ägde rum 1992 och ämnet för kvällen var ”Biblioteket som livskälla”. Då liksom 2005 fanns hot mot vårt bibliotek. I dag ifrågasätts inte dess existens men det är viktigt för vår förening att fortsatt stödja verksamheten.
Tack vare stort och ökande antal engagerade medlemmar i vår förening har vi kunnat bjuda på lockande program med fullsatta hus.
Nedan en sammanställning av Vännernas aktiviteter de senaste 6 åren

2011

Tisdagen den 8 februari kl 19.30

Emma och Uno – visst var det kärlek

Märta Tikkanen är en av Nordens mest lästa och översatta författare. Hennes nya bok är en roman om morföräldrarna men också en tidsskildring av finska ödesår och av 1900-talets första hälft. Morfadern Uno, idealist och folkbildare, drogs till ledande radikala kretsar i Sverige. Mormodern Emma, varm och kärleksfull, blir lämnad att ensam försörja de sex barnen i Finland. Märta Tikkanen har erhållit ett flertal utmärkelser, t.ex. Nordiska kvinnors litteraturpris och Svenska Akademiens Finlandspris.

Måndagen den 14 mars kl 19.30

Bibeln och arkeologerna

Hans Furuhagen är antikhistoriker, författare och producent av film, Tv- och radioprogram. I den nyligen utgivna boken Bibeln och arkeologerna beskriver han hur religiösa, politiska och ekonomiska faktorer har påverkat tolkningen av arkeologiska fynd. Särskild uppmärksamhet ägnas Palestinas historia i äldre tider, nu med stöd av ny, modern antikforskning. Hans Furuhagen har tilldelats ett flertal utmärkelser, senast har han erhållit professors namn.

Måndagen den 4 april kl 19.30

Mr Chance – FN:s förfall under Ban Ki-moon

Inga-Britt Ahlenius är revisor och ämbetsman med stor erfarenhet av statlig förvaltning. År 2005 utnämndes hon av FN:s dåvarande generalsekreterare till biträdande generalsekreterare och chef för FN:s interngranskning. Uppdraget avslutades 2010 och i samband därmed skrev Inga-Britt Ahlenius en rapport till generalsekreterare Ban Ki-moon, som innehöll stark kritik av hans bristfälliga ledning av FN:s verksamhet. Nu utges boken Mr Chance där Inga-Britt Ahlenius med journalisten och författaren Niklas Ekdal skildrar erfarenheter av de fem åren i FN

Måndagen den 19 september kl 19.30

Natur och mystik i Tomas Tranströmers diktning. En kväll med lyrik och musik. Leif Olsson, kulturskribent, regissör, recitatör, presenterar och läser Tranströmers dikter. Konsertpianisten Lars Hägglund framför verk av Franz Liszt, en av Tranströmers favoritkompositörer.
Tomas Tranströmer, beklagade att han var förhindrad att närvara på grund av vacklande hälsa, något som hans hustru meddelade. I oktober tilldelades han Nobelpriset

Måndagen den 10 oktober

En orörd sträng: Dag Hammarskiölds liv i haiku och fotografier

Kaj Falkman, författare som ägnat sig åt Dag Hammarskiölds verk speciellt haiku dikterna Samtidigt ställer konstnären Nils Gunnar Zander ett trettiotal konstverk inspirerade av Hammarskiölds haikudikter

2012

Måndagen den 30 januari kl 19.30

Den stora bankhärvan

Carolina Neurath, ekonomijournalist och författare, berättar om sin uppmärksammade bok. Den handlar om ett av Sveriges mest ansedda finanspar, Mats Qviberg och Sven Hagströmer, och om deras HQ Banks uppgång och plötsliga fall. Hur gick det till när HQ Bank gick i graven?
Carolina Neurath och kollegan Jacob Bursell erhöll det prestigefulla journalistpriset Guldspaden våren 2011 för granskning av revisionsbranschen. Detta studium gjordes som en följd av bankkraschen;
hade den skett med revisorernas goda minne.

Måndagen den 12 mars kl 19.30

Kusliga händelser i skärgården.

Viveca Sten är deckarförfattare med fyra utgivna böcker som utspelar sig på Sandhamn i Stockholms skärgård. En filmatisering av den första boken har visats på TV4. Viveka Sten berättar hur hon fick idén om att skriva sin framgångsrika deckarserie. Hon har tidigare arbetat som chefsjurist på olika företag, senast PostNord (svensk-danska posten), och har även examen från Handelshögskolan. Viveka Sten är bosatt i Djursholm.

Måndagen den 16 april kl 19.30

Strindberg – författare, dramatiker och konstnär.

Lars Dahlbäck är litteraturhistoriker och docent vid Stockholms universitet. Hans forskning har till stor del kretsat kring August Strindberg. Under många år var Dahlbäck huvudredaktör för utgivningen av August Strindbergs samlade verk, Nationalupplagan. Lars Dahlbäck kommer att ge oss en skildring av August Strindbergs konstnärskap – detta år då Strindberg uppmärksammas 100 år efter sin död.

Måndagen den 17 september kl 19.30

En invandrarpojkes osannolika historia.

David Lagercrantz, journalist och författare,berättar om uppdraget att skildra fotbollsstjärnan Zlatans uppväxt och vuxna liv. David Lagercrantz har tidigare skrivit om annorlunda och kreativa människor, som hittat en egen väg för sina liv. Bland dem passade Zlatan in och resultatet blev succéboken Jag är Zlatan Ibrahimovic´. Boken skildrar en kulturkrock, inte en fotbollskarriär. David Lagercrantz gjorde många tim mars intervjuer och hittade långsamt språk och rytm som överensstämde med Zlatans. Man enades om att berätta sanningen om barndomen även om den var grym. Kärleken till föräldrarna skulle synas.

Onsdagen den 17 oktober kl 19.30

En roman om tradition, livsval och frihetslängtan.

Tomas Bannerhed debuterade som skönlitterär författare i mars 2011 med romanen Korparna. Boken recenserades som ett fullfjädrat litterärt verk. Redan samma vår belönades författaren med Augustpriset i den skönlitterära klassen. Det hade dock tagit Tomas Bannerhed tio år att skriva boken. Han sökte länge efter sitt eget uttryck. Romanens huvudpersoner är en far och en son i en småbrukarfamilj i Småland på 1970-talet.

Måndagen den 3 december kl 19.30

Cigaretten efteråt – en längtan att uttrycka sig fritt och skarpt.

Horace Engdahl talar om sitt författarskap men främst om sin tankebok ”Cigaretten efteråt” med texter skrivna efter tiden som Svenska Akademins sekreterare. I aforismer ger han försonande tankar om åldrande i relation till ungdomens högmod, reflektioner över tidens gång och livets flykt, och mörk betraktelse om allt som gjorts för att dölja något annat. Här finns även ett lyckligt uppror med slängar åt feminismen och det politiskt korrekta, en hel del humor och ett knippe snett leende reaktionära betraktelser. ”Aforismens fatala men oundvikliga felsteg är att den avslöjar upphovsmannens förtjusning över sin formuleringskonst”, skriver författaren. Aforismens form är enkel, ögonblicklig. Formuleringarna här är syrligt tillspetsade, oftast kloka och insiktsfulla.

Lördagen den 17 november kl 15.00

Ann Lagerström.
Knäck koden – en hoppfull eftermiddag om dyslexi.
Välkomna att lyssna på och diskutera med författaren till boken om dyslexi. Programmet vänder sig till föräldrar, mor-/farföräldrar och andra med intresse för barnets läs- och skrivkunskaper.
Den stora boken om läs- och skrivsvårigheter Knäck koden har uppmärksammats för den lätt tillgängliga formen, de roliga texterna och illustrationerna. Kloka och kunniga personer medverkar: Eva Funk, David Ingvar, Lennart Hellsing, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg och många barn.

2013

Måndagen den 28 januari kl 19.30

Ny historia om gammal tid

Maja Hagerman, journalist, TV-producent och författare berättar i sin senaste bok Försvunnen Värld om nya rön och kunskaper som gäller Sveriges tidigaste historia, tiden från sen stenålder till tidig bronsålder. Bakgrunden är att en mängd nya, värdefulla forntida fynd påträffades då den stora arkeologiska utgrävningen utfördes innan arbetet startade för ny sträckning av motorvägen från Uppsala och norrut. Utgrävningarnas vetenskapliga resultat har beskrivits i ett stort antal artiklar. Maja Hagerman sammanfattade, satte de nya kunskaperna i ett sammanhang och presenterade dem för en större publik i Försvunnen Värld.

Måndagen den 11 mars kl 19.30

Nutidshistoria

Elisabeth Åsbrink, journalist, TV-producent och författare berättar om sin bok Och i Wienerwald står träden kvar. Boken vann Augustpriset för fackböcker 2011. Två historiska berättelser finns i boken. Den första är breven från föräldrarna till den 13årige judiske pojke som skickats till Sverige 1939 sedan förföljelserna i Wien tilltagit. Föräldrarna blir kvar, de återser aldrig son en. Den andra berättelsen handlar om svenska samhällsinstitutioner som i Wien arbetade med flyktinghjälp och som i Sverige hindrade judisk invandring. En återhållen, vacker prosa gör bokens tragedier djupt berörande.

Måndagen den 15 april kl 19.30

Kinesisk utblick

Göran Malmqvist är språk- och litteraturforskare och översättare samt specialist på Kinas språk, litteratur och kultur. Han är medlem av Svenska Akademien och professor emeritus. Han har översatt många verk från kinesiska till svenska, senast texter av vännen Mo Yan, men också svenska verk till kinesiska, främst Tomas Tranströmers. Göran Malmqvist berättar denna kväll om författare och litteratur i det moderna Kina med tonvikt på Nobelpristagaren Mo Yan. Hur förhåller sig hans författarskap till kinesisk litteratur från andra epoker och vilken ställning har han i kinesiskt kulturliv?

Måndagen den 9 september kl. 19.00

Ett brev betyder så mycket.

Meta Velander och Ingvar Kjellson, samtal och uppläsning framförda av det välbekanta paret från Djursholm. Båda är alltjämt aktiva som skådespelare inom teater och film. För detta tillfälle har de komponerat ett speciellt program för oss.

Lördagen den 14 september kl. 15.00

Peter och Vargen.
Ewa Fröling, uppmärksammad skådespelare, berättar sagan om Peter och Vargen, en fabel med ursprung i antiken. Texten åtföljs av den musik, som komponerades 1936 av Sergej Prokofjev, och som i generationer därefter tilltalat barn. Den klassiska orkesterns instrument ger karaktär åt sagans olika djur. Produktion Tove Dyrssen.

Måndagen den 14 oktober kl. 19.30

Oligarken mot presidenten – tvekampen mellan Chodorkovskij och Putin.

Stig Fredriksson är författare, journalist och en av våra främsta Rysslandskännare. I en ny bok skildras Michail Chodorkovskij, historien om hans affärssinne och politiska övermod, hans uppgång och fall. Han sågs som ett hot mot president Putin. De båda har helt skilda sätt att se på Ryssland, ett framåtblickande med en vision om en modern demokratisk stat, ett nostalgiskt tillbakablickande med bevarande av nuvarande tillstånd. Boken bygger på en brevväxling, som Stig Fredriksson lyckades upprätta mellan sig och den fängslade Chodorkovskij.

 

Måndagen den 11 november kl. 19.30

Ypsilon.

P.C. Jersild är välkänd författare till ett trettiotal uppskattade romaner. Utmärkande för P.C. Jersilds stil är hans samhällskritik och satir. Denna gång skildrar han skrivandet och döden, vikten att låta människan få ett värdigt slut eller rättare få bestämma över sitt eget slut. Han möter eller söker upp sina tidigare romanfigurer och tar som sitt uppdrag att låta dem, var och en, få en dräglig avslutning på sina uppdiktade liv. Författarens eget autentiska liv vävs in i deras och formar en sammanfattning av författarskapet.

 

Lördagen den 7 december kl 15.00

En Läshörna med Sten Westerberg

 Claes Rålamb – maktspelare i storhetstidens Sverige.
Sten Westerberg har skrivit en biografi om Claes Rålamb (1622 – 1698), en driftig ämbetsman under Karl XI:s regeringstid. Han var, bland mycket annat, motståndare till enväldet och hotades av kungen med dödsstraff

 
2014

Måndagen den 3 februari kl. 19.30

Litteratur och samhälle – nya perspektiv i 1800-talets moderna roman.

Sara Danius är författare och professor i litteraturvetskap. Hon har en gedigen bildning med ett flertal akademiska examina. Sedan många år medverkar hon som kritiker och skribent i DN. Nyligen utsågs hon till ledamot av Svenska Akademin. S.D. forskning är bl.a. inriktad på förhållandet mellan litteratur och samhälle med tonvikt på den moderna romanens realism under 1800-talet. Realismens klassiska författare bryter sig ur idealism och stiltvång. Romanen skulle nu skildra världen synlig, inte spegla den. S.D. senaste bok, utgiven våren 2013, bär titeln ” Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga”. Denna kväll berättar S.D. om sin bok.

 

Måndagen den 3 mars kl. 19.30

Goda råd för de gyllene åren.

Dag Sebastian Ahlander är en välkänd deltagare på våra kulturkvällar och har också tidigare varit vår kulturgäst. Han är författare till bl. a. ett stort antal barn- och ungdomsböcker med kulturhistoriskt innehåll. Denna gång berättar han om den i dagarna utgivna boken Tänkebok för glada gubbar, 109 trösterika tankar om den fortsatta färden. Åren mellan 65 och 80 blir för många den bästa tiden i livet. Men man kan behöva filosofiska och trösterika ord på vägen. Författaren lotsar här alla glada gubbar genom de gyllene åren efter 65.

 

Måndagen den 3 mars kl. 19.30

Goda råd för de gyllene åren.

Niklas Rådström är en välkänd författare som har publicerat böcker inom en rad olika genrer: diktsamlingar, romaner, essäer, dramatik, filmmanus och texter om musik. Författaren talar nu om den senast utgivna, som har titeln ” Boken”. Den skrevs efter att hans dramatisering av Bibeln framförts på Göteborgs Stadsteater. Boken är en omdiktning av Bibelns böcker i poetiskt kraftfull gestaltning. Läsaren möter Gud, den skrivande guden, och hans många tusen års slit med en Skapelse. Ett av bokens ärenden berör den komplicerade relation som uppstår mellan Sk aparen och Skapad. Skaparen finner att de människor han skrivit fram, i likhet med honom själv, helst vill styra berättelsen, göra den till sin. Så uppenbaras den skrivande och tänkande människans behov och likaså författarrollen.

 

Torsdagen den 8 maj kl. 17.00

The wonderful postcard- of Russia

En läshörna på biblioteket med Anders Saxon, som berättar om och visar bilder ur sin bok med unika ryska vykort.

 

Måndagen den 15 september kl. 19.30

Vad är bra litteratur?

Svante Weyler har vi haft glädjen att möta tidigare, för ett par år sedan tillsammans med debutanten Tomas Bannerhed. Svante Weyler är författare och journalist, har varit Sveriges Radios korrespondent i Berlin, redaktör för Ord&Bild och förlagschef på Norstedts Förlag. Sedan 2007 driver han eget bokförlag, Weylers Förlag, där nu omkring 50 författare finns registrerade och där ca 15 nya boktitlar ges ut detta år. Svante Weyler berättar denna gång hur han finner den goda litteraturen och de bästa texterna.

 

Måndagen den 20 oktober kl. 19.30

Förstlingsverk och genombrott – en fullt färdig författare träder fram.

Negar Naseh är en ung kvinna, som studerat litteraturvetenskap och språk och som nyligen avslutat en utbildning till läkare. I januari detta år utkom hennes debutbok ”Under denna vinter”, som genast fick stor uppmärksamhet för det mogna författarskapet och det strama, exakta språket. Boken är dels en roman, en ångestfylld berättelse om en dotters svåra relation till sin mor. Den är också en reflekterande essä om skrivprocessen och för också fram en försonlighet med romanfigurerna. Denna del fördjupar och förstärker romanen. Negar Naseh berättar om sitt författarskap och sin tanke om nutida svensk prosa.

 

Torsdagen den 4 december kl. 19.30

En stor tänkare och fängslande berättare.

Lasse Berg är författare, journalist och dokumentärfilmare. Hans långa resor i Asien och Afrika finns dokumenterade i många uppskattade och prisbelönade verk. Tidigt, på 70-talet, skrev han engagerat om världsläget och skapade därigenom diskussioner i många sammanhang. Under senare år har Lasse Bergs intresse varit inriktat mot människans ursprung och utveckling. I tre böcker från Kalahari i Afrika finns detta skildrat. Han har en unik förmåga att upptäcka positiva tecken i det han ser och upplever, samtidigt som han iakttar utvecklingens baksida. Han märker med oro att människan idag närmar sig en brytpunkt mellan sin genetiska konstruktion och sin sociala verklighet.

 

Lördagen den 8 november kl. 11 – 14:

Bokmässa på Djursholms bibliotek, Bokens dag!

Alla biblioteksvänner och andra intresserade bokälskare är varmt välkomna att möta författare, översättare, förläggare och vår bokhandlare, samtala och diskutera författarskap, utbyta idéer, handla böcker och ta en kopp kaffe.

Torsdagen den 20 november kl. 15.30

 En läshörna med Thomas Ihre
Abraham Bäck – överläkare och livmedikus.
Thomas Ihre har skrivit en biografi om sin anfader Abraham Bäck (1713 – 1795), en framstegsman inom tidens läkarvetenskap. Han bidrog bl.a. till att Sverige fick ett ökat antal provinsialläkare och medverkade till grundandet av Serafimerlasarettet, vars förste överläkare han blev.

 

2015

Måndagen den 2 februari kl 19.30

En nestor berättar. Att handskas med makthavare.
Bertil Torekull är en erfaren och välkänd tidningsman och författare. Han var initiativtagare och grundare till Dagens Industri och blev dess förste chefredaktör. Åren 1989-1991 var han Svenska Dagbladets chefredaktör. Bertil Torekull skrev i många år under signaturen ”Mr, Trend” i ett flertal tidningar. Han erhöll Stora Journalistpriset 1968. Våren 2014 utgav Bertil Torekull boken ”Att dansa med vargar – en bok om relationen mellan slaven och slavägaren”. Den handlar om ledarskap och om att stå nära den yttersta makten. Fyra ”vargar” porträtteras i boken: Abbe Bonnier jr., Peter Wallenberg, Jacob Palmstierna och Ingvar Kamprad.

 

Måndagen den 16 mars kl 19.30

Arabiska halvön – ett explosivt kraftfält.
Bitte Hammargren är journalist och författare och har under många år bevakat Mellanöstern och Turkiet för bl. a. Svenska Dagbladet. Hon fick Publicistklubbens Stora pris 2008. Hon har medverkat i utgivningen av boken ”Revolution i Egypten”. I höstas utkom hennes bok ”Gulfen. En framtida krutdurk”.De sex Gulfstaterna har på några årtionden förvandlats från fattiga ökensamhällen till maktspelare i världspolitiken genom den energiproduktion som hela världsekonomin är beroende av. Staterna, främst Saudiarabien, är djupt indragna i krig. Bitte Hammargren skildrar samhällenas stora kontraster, det futuristiska och hypermoderna existerar jämsides med medeltida traditioner. Hon har träffat makthavare och oppositionella, saudiska kvinnorättsaktivister och rättslösa migrantarbetare och analyserar i boken den politiska utvecklingen som kan bli nästa explosion.

 

Måndagen den 13 april kl 19.30

Livets moraliska överväganden.
Lotta Lundberg är en intressant samtidsförfattare, som i höstas utgav en mycket uppmärksammad roman ”Timme noll”, där titeln betecknar krigsslutet 1945. Den blev omskriven i svensk media, men också i Tyskland där författaren är bosatt sedan 10 år. Lotta Lundberg tilldelades i november Samfundet De Nios julpris och är nominerad till Sveriges Radios romanpris 2015. De frågor författaren mest intresserar sig för är ansvar, skuld och försoning. Romanen Timme noll skildrar tre kvinnors öden och livsval. Bokens Hedwig, som under kriget lämnar bort sin dotter, är inspirerad av den tyska författaren Elisabeth Langgässer. Hon övergav dottern Cordelia Edvardson på ett liknande sätt. Det är mammans svek och skuld som Lotta Lundberg undersöker i sin bok. Men också om en kvinna, en mamma, får välja att satsa på sitt författarskap.

 

Torsdagen den 7 maj

Susann Silfverstolpe erhöll stora Fackbokspriset 2014 för ”Silvergåvor, från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet” och presenterar för oss detta praktverk. Det är resultatet av ett imponerande forskningsarbete under många år av en person med unika kunskaper om silver kombinerat med stort historiskt intresse. Arbetet har skett i nära samarbete med två experter vid Kreml. Boken är utgiven tillsammans med dem på svenska, engelska och ryska. Vi får ta del av storslagna gåvor som skänktes från 1647 till 1699 med syftet att visa vördnad och bevara en bräcklig fred med den fruktade grannen i öst.

 

Måndagen den 15 september kl 19.30

Sara Danius har vi haft förmånen att möta som kulturgäst tidigare, då just utsedd ledamot i Svenska Akademien. Nu innehar hon därtill posten som dess ständiga sekreterare.
Den nya samlingen ”Husmoderns död och andra texter” är en rik bok som innehåller ett femtiotal texter ur Sara Danius produktion. Kortare krönikor och recensioner blandas med längre essäer. De handlar om litteratur men också om foto och glaskonst. Sara Danius är en sträng skribent men förmår samtidigt göra texterna lekfullt humoristiska. Titeltexten ”Husmoderns död” är på god väg att bli en klassiker i svensk kulturjournalistik.

 

Lördagen den 3 oktober kl 14.00 på Djursholms bibliotek

Kulturbiennalen 2015.

Vännernas barnprogram: Peter och Vargen, en musiksaga
med Tove Dyrssen
En bearbetning av sagans text och med musik av kompositören Sergej Prokofjev. En älskad saga där den klassiska orkesterns instrument ger karaktär åt sagans olika djur.

Måndagen den 5 oktober kl. 19.30

Vännernas program under Kulturbiennalen. Musik och humor.

Björn Hallman är kompositör, dirigent och musiker, bosatt i Djursholm. Han har bland annat tonsatt opera och gjort musik till filmer. Denna kväll spelar han musikstycken på piano samt ackompanjerar Karin Frölén, operasolist, sångpedagog och musiklärare med framträdanden på olika operahus. Hans Dahlman, även kallad Lelle Printer, presenterar ett humoristiskt program. Hans Dahlman var på sin tid en välkänd röst i radio, känd bl.a. från det populära satirprogram met ”På håret”

Måndagen den 9 november kl. 19.30

Rysslands identitet.

Örjan Berner, ambassadör i Moskva under de dramatiska åren 1989-94 och personlig vän med flera ledande ryssar, berättar i sin bok ”Härskarna i Kreml. Från Gorbatjov till Putin.” om utvecklingen i Ryssland under de senaste 25 åren. Boken skildrar Sovjetunionens kollaps, men behandlar även dagens Ryssland och framtiden för Putin. Västs misstag att inte tillräckligt hjälpa Ryssland på 90-talet utnyttjas nu politiskt i Ukraina. Den ryska drömmen dog aldrig, tsaren med imperieprojektet är tillbaka. Örjan Berner skildrar i sin bok den vida bilden av ett rike som inte kan styras som i västliga demokratier. Hans posteringar i Kina, Indien, USA, Frankrike, Polen och Tyskland har gett honom perspektiv på Rysslands roll i världen.

Lördagen den 14 november kl. 15.00

En läshörna med Margareta Skantze.

Drottning Margaretas historia.
Margareta Skantze är författare, dramatiker och radioproducent, uppvuxen i Djursholm.. Nyligen utnämndes hennes bok ”Drottning Margaretas historia” till Föreningen Nordens årsbok. Den behandlar Unionsdrottningen, 1353- 1412, hennes liv och den tid hon levde i.

2016

Måndagen den 25 januari kl. 19.30

Att söka sin identitet.

Carola Hansson har skrivit en lång rad uppmärksammade romaner sedan debuten 1983. Hon har en akademisk bakgrund med studier i litteraturvetenskap och en doktorsavhandling om tidig rysk modernism. Hennes genombrott som författare kom med ”Andrej” 1994, som är den första av tre böcker om den berömda familjen Lev Tolstoj i Ryssland under förra förra sekelskiftet. I den andra boken f rån 2009 ”Med ett namn som mitt” fortsätter hon berättelsen om familjens öden. Hösten 2015 utkom den tredje romanen, ”Masja”, dotter i familjen och faderns lojala medhjälpare. Boken skildrar den ansträngda men mycket nära relationen mellan far och dotter. Masja delar faderns ideal, men lider av hans patriarkala makt. Masjas liv styrs av båda föräldrarna, hon tillåts inte leva ett liv på egna villkor, hon söker sin identitet. Denna bok, liksom ”Andrej”, har nominerats till Augustpris. ”Masja” är nu nominerad till Sveriges Radios Romanpris 2016.

Måndagen den 7 mars kl.19.30

Att skriva sig fri.

Sara Stridsberg är en ung författare och dramatiker som tillhör en av de främsta i den svenska samtidslitteraturen. Hon fick sitt stora genombrott 2014 med boken ” Beckomberga – ode till min familj”, en klassisk familjeroman med mentalsjukhuset som spelplan. En drömsk men klar berättelse om galenskap och samhällets hållning till galenskap. Mentalsjukhuset är en plats som tillfälligt kan fånga den som fallit eller en farlig plats som leder till undergång. Boken innehåller en självbiografisk skärva. Sara Stridsberg menar att hon i skrivandet måste utsätta sig för en särskild sorts fara, för det som skrämmer mest. Språket i boken har ett poetiskt skimmer, det är vackert, fängslande och moget. Författarskapet har rikligt belönats med priser och utmärkelser, denna bok och tre tidigare romaner har nominerats till Augustpris. 2015 tilldelades” Beckomberga” De Nios stora pris och Aniarapriset. Sara Stridsberg får denna kväll sällskap av sin förläggare Rachel Åkerstedt, Bonniers förlag.

Måndagen den 4 april kl.19.30

Vardagsnära lyrik.

Gunnar Harding är en av våra mest uppskattade poeter. Sedan debuten 1967 har han utgivit 20 diktsamlingar. Under hösten 2015 utkom den senaste ”Vinter till Vinter” där han reflekterar över åldrandet. Gunnar Harding har kallats en fri, odogmatisk modernist. Han har även skrivit sin egen biografi ”Mitt poetiska liv” samt ett stort antal essäer om bl.a. utländsk modernism, framförallt fransk, amerikansk och brittisk lyrik. Han har varit redaktör för tidskrifterna Lyrikvännen och Artes och är ledamot av Samfundet De Nio. Denna kulturkväll samtalar han med Jonas Ellerström, som också är författare, översättare och dessutom förläggare, Bokförlaget ”ellerströms.” Under förra året utgav han essäer om svensk och internationell poesi i boken ”Hemlängtan ur världen”.

Torsdagen den 28 april kl.16.00

En läshörna på biblioteket.

Claes Melin berättar om sin lustfyllda bok ”Nykterist med sinne för brännvin”.

Måndagen den 19 september kl. 19.30

Skuggestalter och irrbloss

Stina Ekblad reciterar svensk och finlandssvensk lyrik. Programmet kommer att inramas av stämningsskapande pianomusik , framförd av pianisten och tidigare musikläraren i Danderyds kulturskola, Ing-Mari Landin. Stina Ekblad är välbekant inte minst för sitt karaktäristiska, finlandssvenska språk och sin behagliga framtoning. Hon tillhör sedan lång tid Dramatens fasta ensemble och har också medverkat i en lång rad produktioner för radio, TV och film. Stina Ekblad har tillsammans med sin man Jan Dolata givit ut en ljudbok, där över hundra svenska och finlandssvenska skådespelare läser kända dikter från fyra århundraden.
Texterna finns återgivna i två vackra volymer som tillsammans med de 10 CD-skivorna är förpackade i en liten box. I förordet skriver utgivarna bland annat ”Djupt inne i varje dikt bor en röst. Skådespelaren väcker den och gör den till sin. Och ibland inträffar undret och vi hör dikten tala som ur sig själv.”

Måndagen den 31 oktober kl. 19.30.

Winston Churchill – inte bara en hjälte

Bengt Liljegren är historiker, adjunkt och författare från Lund. Han har haft stora framgångar med biografierna Karl XII (2000), Alexander den store (2005), Adolf Hitler (2008) och Pink Floyd (2010). Senaste verket är en levnadsteckning i två delar över Winston Churchill. De flesta känner honom som mannen med cigarren och V-tecknet, hjälten som räddade Europa från nazismen. Men Winston Churchill var inte bara en stor krigshjälte och briljant talare. När han vid 65 års ålder blev premiärminister 1940 hade han en lång och äventyrlig karriär bakom sig. Historikern Bengt Liljegren lyfter fram krigaren och patriarken på ett skickligt och lättillgängligt sätt och berättar om Winston Churchills fascinerande levnadsöde och excentriska privatliv – utan att skygga för de mörkare sidorna.

Lördagen den 12 november kl. 11 – 14

Bokmässa på Djursholms bibliotek.

Bokmässan för två år sedan blev en publiksuccé med trevligt mingel runt bokborden. Alla biblioteksvänner och andra intresserade bokälskare är varmt välkomna att möta författare, översättare, förläggare och vår bokhandlare. Dessutom att samtala och diskutera författarskap, utbyta idéer, handla böcker och dricka kaffe. En påminnelse om denna attraktion kommer att synas på våra anslagstavlor i god tid. Fri entré.

Tisdagen 29 november kl. 19.30

Den vita staden

Karolina Ramqvist, berättar om sitt författarskap utifrån sin aktuella roman ”Den vita staden”. Denna handlar om en ung kvinna som lever en isolerad tillvaro i lyx ensam med sin baby. Boken kan tolkas som en kritik mot tänkandets förflackning och det individualistiska konsumtionssamhällets konsekvenser och är en välskriven roman som väcker frågor. Den är en fortsättning eller möjligen också en avslutning på romanen ”Flickvännen från 2015. Däremellan gav Karolina Ramqvist ut den uppmärksammade ”Alltings början” om en ung flicka i Stockholm under några år i slutet av 90-talet. Karolina Ramqvist, född 1976, med erfarenhet som journalist, manusförfattare och chefredaktör för tidskriften Arena, har utvecklats till en av Sveriges riktigt intressanta yngre författare.

I februari månad har under åren 2012-2016

hållits seminarium med ämnet: Konsten att analysera och diskutera en bok

Seminarierna har letts av Monica Setterwall Wranne, Ph. D i litteraturvetenskap, tidigare universitetslektor vid ett antal välkända universitet i USA Arbetsmaterialet har varit noveller eller för tillfället utarbetade kompendier. Vid tre seminarier har den aktuella Nobelpristagaren avhandlats