Årsmöteshandlingar

DjBV Årsstämma 2023

DjBV Redovisning och Revisionsberättelse 2022

DjBV årsstämma 2022 – kallelse utskick

DjBV årsstämma 2022 – dagordning

DjBV Verksamhetsberättelse 2021

DjBV bokslut 2021

DjBV Revisonsberättelse 2022

Valberedningens förslag inför Djursholmsbibliotekets Vänners Årsmöte 2022

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022

DjBV Verksamhetsberättelse 2021

DJHBV årsberättelse 2020

DJHBV årsberättelse 2020

DJHBV årsberättelse 2019

DJHBV verksamhetsberättelse 2018