Medlemsinformation

Medlemsavgift

Årsavgiften för medlemskap i vänföreningen är 150 kr per person. Årsavgiften inbetalas via plusgironummer 488 44 16-1. Om du betalar med inbetalningskort, så ange namn och e-postadress (om du har sådan) på inbetalningskortet. Om du betalar via Internet, så ange efternamn och initialer vid inbetalningen, så att vi kan bokföra den på rätt person, skicka också din e-postadress till kulturkvall@djhbv.se (om du inte tidigare gjort det).

Nya medlemmar

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgift enligt ovan. Ange då fullständigt namn, adress och e-postadress (om du har sådan) på inbetalningskortet. Om du betalar via Internet skicka då också namn och adress till kulturkvall@djhbv.se. Dina uppgifter infogas i vårt medlemsregister.

Djursholmsbibliotekets Vänner har under årens lopp lagt ner stort arbete på att avvärja framstötar om att Djursholmsbiblioteket skall avvecklas eller krympas. Det är säkert många som inte har möjlighet att vara med på författaraftnar eller andra arrangemang men ändå genom medlemskap vill stödja värnandet av en kulturinstitution.

Deltagande i kulturkvällar

Medlemskap i vänföreningen berättigar till fritt deltagande i vänföreningens kulturkvällar, men antalet platser för fysiskt deltagande på plats i biblioteket är begränsat. Platsen bekräftas efter att man anmält sig till kulturkvällen genom att skicka epost till kulturkvall@djhbv.se. Deltagande per distans är möjlig för alla medlemmar och fås genom en länk som skickas ut några dagar före kulturkvällen. För icke-medlemmar är avgiften 100 kr per kulturkväll, och plats bokas även där genom mejl till föreningens epost adress kulturkvall@djhbv.se.

GDPR

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla från den 25 maj 2018 behöver föreningen informera om sin hantering av medlemsuppgifter. Vi ber dem som inte längre önskar stå med i våra epostutskick höra av sig till oss så tas e-postadressen bort i vårt register.

I vårt medlemsregister hanterar vi namn, adress samt eventuell e-postadress. Föreningens skattmästare Marianne Arosenius hanterar medlemslistan. Uppgifterna sparas så länge medlemskapet varar och därefter under högst ett år innan de sedan raderas. Vi lämnar inte ut medlemmars adresser eller mailadresser. Våra utskick via e-post görs med dolda adresser och alla utskick är kopplade till Djursholms bibliotek. Av kostnadsskäl vill vi helst informera om föreningens aktivitet med e-post. Det innebär att de som inte längre vill stå med i mailinglistan endast får ett utskick per termin från Djursholmsbibliotekets vänner om vårt program.