Kontaktinformation

För att bli medlem eller kontakta Djursholms Biblioteksvänner skicka epost till kulturkvall@djhbv.se.

Givetvis kan du också kontakta någon i styrelsen per epost eller mobil.

Charlotte von Axelson: cvonaxelson@gmail.com

Sverker Björling: sverker.bjorling@makarna.se

Marianne Gustafsson Arosenius: marianne@arogus.se

Gunilla von Arbin: gunillavarbin@gmail.com

Maud Frisk: Maudfrisk@telia.com

Sten Lindquist: sten.lindquist@enterfonder.se