Styrelse Biblioteksvännerna

Ordförande
Margareta Näsmark
m.nasmark@telia.com
Lokevägen 25E
182 61 Djursholm
08-755 98 05
0709-84 42 69
  Vice Ordförande/Kvällsvärd
Carin Bergström
carin.bergstrom@telia.com
Svitiodsvägen 1
182 62 Djursholm
070-68 68 897
Skattmästare/
Medlemsregister/Hemsidan

Marianne Arosenius
marianne@arogus.se
Midgårdsvägen 2
182 60 Djursholm
070-232 73 63
Sekreterare/Seminarieansvarig
Ulla Löwenhielm
ulla.lowenhielm@gmail.com
Belevägen 11
182 64 Djursholm
08-755 75 45
Kvällsvärd/Presskontakter
Lil Håkanson
lil.hakanson@hotmail.com
Norevägen 10 B
182 61 Djursholm
070-219 35 10
Klubbmästare
Gunilla von Arbin
gunillavarbin@gmail.com
Fafnerstigen 2A
182 66 Djursholm
0768-03 40 46
Affischer/Bokmässan
Charlotte von Axelson
cvonaxelson@gmail.com
Henrik Palmes Allé 16B
182 69 Djursholm
0708-97 09 24

Revisorer

Revisor
Hans Vrethem
hans.vrethem@swipnet.se
Auravägen 33
182 68 Djursholm
08-755 42 43
070-970 52 44
Revisorssuppleant
Hans Fletcher
hans.fletcher@telia.com
Auravägen 33
182 68 Djursholm
08-755 76 01
070-856 06 25

Valberedning

Valberedning
Sammankallande
Anna Maria Undeman
annamaria@undeman.se
Ekebydalsvägen 8
182 65 Djursholm
08-753 09 06
Valberedning 

Ulf Aspenberg
ulf.aspenberg@home.se
Nornornas väg 8
182 63 Djursholm
08-753 11 99

Valberedning

Torun Hegardt

torunhegardt@telia.com
Eketorpsvägen 9
182 61 Djursholm
08-755 05 47