Styrelse Biblioteksvännerna

Ordförande
Charlotte von Axelson
cvonaxelson@gmail.com
Henrik Palmes Allé 16B
182 69 Djursholm
0708-97 09 24
Vice Ordförande/Kvällsvärd
Gunilla von Arbin
gunillavarbin@gmail.com
Fafnerstigen 2A
182 66 Djursholm
0768-03 40 46
Skattmästare/Medlemsregister
Marianne Arosenius
marianne@arogus.se
Stigbergsgatan 27, lgh 1003
116 28 Stockholm
070-232 73 63
Sekreterare
Sverker Björling
sverker.bjorling@makarna.se
Klingsta Gård 18
182 33 Danderyd

Hemsidan/Presskontakter
Sten Lindquist
s
ten.lindquist@enterfonder.se
Sindrevägen 7
182 64 Djursholm
070-693 57 11
Kvällsvärd/Affischer
Carin Bergström
carin.bergstrom@telia.com
Svitiodsvägen 1
182 62 Djursholm
070-68 68 897

Revisorer

Revisor
Hans Vrethem
hvrethem@outlook.com
Auravägen 33
182 68 Djursholm
08-755 42 43
070-970 52 44
Revisorssuppleant
Christer Arvas
christer.arvas@gmail.com
Vendevägen 8
182 69 Djursholm
070-656 07 93

Valberedning

Valberedning
Sammankallande
Anna Maria Undeman
annamaria@undeman.se
Ekebydalsvägen 8
182 65 Djursholm
08-753 09 06
Valberedning 

Ulf Aspenberg
ulf.aspenberg@home.se
Nornornas väg 8
182 63 Djursholm
08-753 11 99

Valberedning

Torun Hegardt

torunhegardt@telia.com
Eketorpsvägen 9
182 61 Djursholm
08-755 05 47