Kommande aktiviteter

 

Program och brev om höstens aktiviteter kommer att skickas ut i slutet av augusti. Första aktiviteten blir den 19 september med Maxim Grigoriev. Vi öppnar upp för anmälan per epost ca 10-14 dagar före resp kväll. 

Inga biljetter delas ut, utan din plats bekräftas via epost och vi prickar av namnen från en lista på kulturkvällen. 

I händelse av att fler önskar delta på plats i biblioteket kommer vi att hantera en väntelista när eventet blivit fullt varför vi är tacksamma att man avanmäler sig om man får förhinder efter att man fått bekräftelse på sin anmälan. 

Vi kommer också skicka ut en länk några dagar före kvällen till alla medlemmar för deltagande via distans. Vill man delta på detta sätt behöver man inte anmäla sig i förväg. Vi kommer använda oss av Teams likt tidigare.

Hälsningar

Styrelsen för Djursholmsbibliotekets Vänner